« Tagasi

Luunja valda rikastati välikaartide ja infoviitadega

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel sai iga maakonna vald projekti raames 2 välikaarti. Meie omad on Luunja sadamas ja Emajõe-Suursoo keskuse juures. Lisaks paigaldati MTÜ Peipsimaa Turismi algatusel Luunjasse infoviidad, mis lähemate vaatamisväärsuste poole osutavad.

Peipsimaa on koostööpiirkond, mis hõlmab Peipsi järve äärset ala alates Narva jõest ja Vasknarvast kuni Värskani. Peipsimaa puudutab viit maakonda (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa ja Võrumaa) ning kaheksat omavalitsust.

Peipsimaale omased ressursid teevad regiooni ainulaadseks - eelkõige Peipsi järv ise, sealsed puhkusevõimalused, omapärane rannaäärne elu, piirkonna loodus, kirev kultuur ja kogukonnad, samuti kala ja kohalik toit.

Peipsimaa koostöövõrgustik keskendub peamiselt ühistegevustele turismivaldkonnas. Tegevuse eestvedajaks on MTÜ Peipsimaa Turism, kes koordineerib Peipsi regiooni turismialast arendustööd, turundust ja piirkonna maine kujundamist, et toetada regiooni arengut.