« Tagasi

Avalikke üritusi mais-juunis Eestis ei toimu


Vabariigi Valitsuse pressiteade 
27.04.2020

Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu.

Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi.

Kuna tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, siis selle kohta seisukohta ei kujundatud. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste kohta võtavad valitsuse liikmed vastu mai kuu jooksul. Valitsuse seisukohad on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega.

Alates 2. maist on aga lubatud vabas õhus toimuvad liikumis- ja spordiüritused, vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamine ning on avatud taas välijõusaalid. Välijõusaalide all peetakse silmas vabas õhus asuvaid treeningseadmeid ja -vahendeid.

Sellegipoolest ei tohi grupis olla üle kümne inimese ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Ürituste korraldajal ja välijõusaali omanikel/valdajatel on kohustus tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja kasutamisvõimalus.