« Tagasi

Ohutu lõkkepõletamise reeglid

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Seepärast tuleb omavalitsuse kodulehel eeskirjadega tutvuda.
Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt.

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.