« Tagasi

Liikluspiirangu kehtestamine Luunja valla kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et ilmastikuolude tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite poolt, on Luunja Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 83 kehtestatud alates 12. märtsist 2020 Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang (massipiirang) sõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni.

Massipiiranguga teedele on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ning kogu teave liikluspiirangute kohta on kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo veebirakenduses Tark Tee.

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele.

Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.