« Tagasi

Luunja valda tunnustati vabatahtliku tegevuse ja selle toetamise eest

Eile õhtul Nõos toimunud tänuüritusel leidis tunnustamist Luunja valla vabatahtlike tegevus, samuti valla panus kodanikuühenduste tegevuse toetamisel.
Tunnustamiskonkursi Tartumaa Hea Tegu raames tuli neljast kategooriast kaks laureaaditiitlit Luunja valda, lisaks veel üks tunnustus valitsuse poolt.

Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2019 – Luunja Vallavalitsus 
Tartumaa aasta vabakondlane 2019 – Kaire Vahejõe 

Kaire valiti parimaks 12 nominendi seast.

Laureaadid valiti komisjoni poolt, kuhu kuulusid Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu jt koostööpartnerite esindajad.

Lisaks anti Luunja vallale üle Vabariigi Valitsuse tunnustus – peaministri allkirjaga tunnistäht „Luunja kogukonnale, et nad on oma riigi ja kodupaiga hüvanguks tähistanud EV 100 sünnipäeva". EV 100 raames teostatud roosiaia uuendamise kui silmapaistva projekti eest.

Laureaaddid said kingiks kellad, millel olevad kujundid moodustavad üheskoos Tartumaa kontuuri.

 

Vabatahtliku tegevuse toetamist peab Luunja vald loomulikuks. Rahaliselt on toetussummad vallaeelarve mõttes enamasti väikesed, kuid toetatavate vabatahtlike tegevuste jaoks on see väga oluline. Vald on püüdnud toetada vabahtlikke ka muul viisil.
Tänavu on toetust saanud lisaks külaseltsidele ja valla isetegevuslastele ka näiteks Luunja vabatahtlik jõepääste, Noorte folkloorifestivali korraldajad, maadlusklubi, Luunja Aidateater, Juudi kogukond Lohkvas asuva kalmistu korrastamiseks jne. 

Nominentide tutvustused

Luunja vallavalitsus  on aktiivselt panustanud koostöö arendamisse erinevate sektorite vahel. Luunja vallavalitsus teeb väga tihedat koostööd kolmanda sektoriga, koheldes neid vajalike koostööpartneritena. Vallavalitsusel on väljatöötatud mittetulundusühenduste teotamise kord, läbi tegevustoetuste ning omaalgatuslike projektitoetuste toetatakse MTÜ-de tegevust. Koostöös mitmete Luunja vallas tegutsevate MTÜ-dega pakutakse erinevates valla piirkondades huviringe ja vabaaja sisustamise võimalusi piirkonna elanikele. Korraldatakse mitmeid ülevallalisi ühisüritusi, et sidustada erinevate külade elanikke omavahel ja valla keskusega. Valla ametnikud on alati valmis nõuga aitama ja toetama MTÜ-de tegevusi. Luunja vallavalitsus osaleb mitme MTÜga koosloomeprogrammis, mille tulemusel arendatakse välja raamlepingud erinevate teenuste delegeerimiseks vabaühendustele.

Viimastel aastatel on Luunja vald väga jõuliselt toetanud tegevusi valla kõige suurema elanikkonnaga piirkonnas - Lohkva külas. Luunja vallavalitsus on andnud MTÜ Lohkva Külaseltsi kasutusse tühjana seisvad ruumid, et seal välja arendada Lohkva Kogukonnakeskus. Koostöös planeeritakse uue multifunktsionaalse keskuse ja ekstreemspordi harrastamiseks siseskatepargi loomist. Omavahelise koostööna on valminud Lohkva külla väliskatepark, 2019 a novembris avati Lohkvas noortekeskus. Koostöös MTÜ Lohkva Külaseltsiga on tehtud ka mujal Luunja vallas mitmeid tegevusi, näiteks renoveeriti Luunja roosiaed EV100 kingitusena. MTÜ Lohkva Külaseltsi tegemisi on Luunja vald palju aidanud Tartumaa Aasta küla ja Eestimaa Aasta Küla konkursil osalemisega - nii rahaliselt kui nõu ja ettepanekutega.

 

Kaire Vahejõe (MTÜ Lohkva Külaseltsi eestvedaja). Kaire on ca 6 aastat vabatahtlikku tööd teinud Lohkva küla arendades ja seltsi tegevuste vedajana. Kaire on aktiivne, nooruslik ja suurt tahtejõudu täis kogukonna liige, kes on suutnud kaasata ühistegevusse mitme põlvkonna lohkvalasi, vaatamata sellele, et paljud kogukonna liikmed on oma kodu siia viimastel aastatel soetanud ega ole põliselanikud. Tartu linna ääres toimetamine on olnud suur väljakutse kogukondlikku identiteeti tekitamisel ja säilitamisel. Aastatega on loonud ettevõtjate, asutuste ja kogukonna vahel tugeva koostöövõrgustiku, kes soovivad ja tahavad kogukonna arengule ja traditsioonidele kaasa aidata ja piirkonda elavdada.

Kaire eestvedamisel sai Lohkva küla Tartumaa Aasta Küla 2018 laureaadi tiitli ning osaleti ka Aasta Küla 2019 valimistel. Sellel aastal (2019) valmis TASi LEADER meetme projektikonkurssi abil Lohkva külla SPINE miniramp ning valmib ka TASi Leader meetme ja Luunja valla kaasrahastuse abil endisesse Realiseerimiskeskuse hoonesse Kogukonna Huvikeskus. Projektides pole ettenähtud juhtimise kulusid, seega on nende projektide kirjutamine ja juhtimine vabatahtlik töö.

Kaire eestvedamisel sai Lohkva Külaselts aastal 2017 Luunja vallalt kasutusse endise Realiseerimiskeskuse hoone, mida on talgute ja Luunja valla abiga korrastatud ja renoveeritud. Lohkva Külaseltsis tegutsevad mitmed huviringid ja huvitegevused erinevates vanustes elanikele.

Kaire eestvedamisel vabatahtliku panusena valmis ka KÜSKi ja EV100 kingituste vooru projekt „Luunja roosiaia uus rosaarium" ja „Luunja" nimeline roos". Projekt viidi ellu 2018 aastal. Luunja uuendatud roosiaia rosaarium sai uue väljanägemise, uuendati kogu rosaariumi osa, istutati uued roosisordid ja täiesti uus sort nimega „Luunja".
Igal aastal korraldab ja viib läbi kahte traditsioonilist ülevallalist üritust: Koolialguse pidu, kus esinejatena astuvad üles nii Luunja valla lapsed ja noored kui ka alati on vähemalt üks Eesti staaridest esinemas. Teiseks ürituseks on Luunja valla Kodukohvikute päev, mida aitavad läbi viia teised Luunja valla vabaühendused ja piirkonna ettevõtjad. Läbi iga-aastaste koristustalgute ja osalemist „Teeme Ära" talgupäevadel,  parendatakse elukvaliteeti ja kogukonna üldist välisilmet ja elukeskkonda.