« Tagasi

Loodav Luunja Tugikeskus võtab tööle logopeedi ja psühholoogi

Loodav Luunja Tugikeskus võtab tööle logopeedi

Töö kirjeldus:

 • kõneravi vajavate laste märkamine ja  toe kavandamine koostöös lapse tugivõrgustikuga;
 • laste kõne-keeleoskuste hindamine, arendamine ja parandamine;
 • lapsevanemate ning personali nõustamine ja juhendamine lapse arengu osas.

Ootused kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus ja vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
 • eesti keele tase C1;
 • arengule suunatud mõtteviis ja ennastjuhtivus;
 • soov  ja tahe aidata ning teha meeskonnatööd;
 • valmidus töötada valla erinevates asutustes.

Omalt poolt pakume:

 • koolitusi ja kovisioone;
 • väljakutset pakkuvat tähendusrikast tööd;
 • toetavat ja kogenud meeskonda;
 • võimalust osaleda võrgustikutöös ning arendus- ja teavitustegevuses.

Kandideerimise info:

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 24.juuliks 2024 aadressile vald@luunja.ee

Lisainfo: 5885 9328 või 5328 4909

Kandideerimise tähtaeg: 24.juuli 2024.

Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri

 

Loodav Luunja Tugikeskus võtab tööle psühholoogi

Töö kirjeldus:

 • laste, perede- ja üksikisikute arengu toetamine ning psühholoogiline nõustamine koostöös lapsevanemate ja omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;

Ootused kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus ja vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
 • eesti keele tase C1;
 • süsteemsus ja lahendusmeelsus;
 • arengule suunatud mõtteviis ja ennastjuhtivus;
 • tahe luua sõbralikke ja usaldusväärseid suhteid täiskasvanute ja laste vahel;
 • oskus teha meeskonnatööd;
 • valmidus töötada valla erinevates asutustes.

Omalt poolt pakume:

 • koolitusi ja kovisioone;
 • väljakutset pakkuvat tähendusrikast tööd;
 • toetavat ja kogenud meeskonda;
 • võimalust osaleda võrgustikutöös ning arendus- ja teavitustegevuses.

Kandideerimise info:

Kandideerimisavaldusi ootame hiljemalt 24.juuliks 2024 aadressile vald@luunja.ee

Lisainfo: 5885 9328 või 5328 4909

Kandideerimise tähtaeg: 24.juuli 2024.

Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri