« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2024 toetuste saajate ja mittesaajate nimekiri

Võttes aluseks riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 11 lg 11, 12, 13, 14, 15 ja 17, § 12 ja § 13, regionaalministri 17.06.2024 käskkirja nr 184 „Hajaasustuse programmi 2024. aasta riigi toetusvahendite jaotus" ja 9.05.2024 hajaasustuse programmi 2024. a taotluste hindamiskomisjoni koosoleku protokolli nr 13-7/144-1, Luunja Vallavalitsus andis 26.06.2024 välja korralduse nr 2-4/223, milles on kirjeldatud saajate ja mittesaajate nimekiri.

 

Toetuste saajate ja mittesaajate nimekiri