« Tagasi

Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 27. juunil kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 27. juunil kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Päevakord:

1. Luunja Vallavolikogu määruse „Vallavara valitsemise kord" vastu võtmine; ettekandja Marko Jaeger

2. Luunja Vallavolikogu 29.04.2021 määruse nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine; ettekandja Maarika Kits

3. Luunja valla üldplaneeringut muutva Savikoja küla Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Aivo Paabo

4. Luunja Vallavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 83 „Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine; ettekandja Aivo Paabo

5. Luunja Vallavolikogu määrus „Medali või kiitusega koolilõpetaja stipendiumi maksmine"; ettekandja Kadri Sõrmus

6. Luunja valla 2023. majandusaasta aruande heakskiitmine; ettekandja Hille Luts

7. Luunja Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine, liikmete arvu, struktuuri ning liikmete kinnitamine; ettekandja Aare Anderson

8. Info

 

Materjalid: Luunja Vallavolikogu 27.06.2024 istungi päevakord ja eelnõud