« Tagasi

Projekt Kodud tuleohutuks 2024

Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöö tulemusena on ohutum elukeskkond loodud juba üle 2000 kodus, kus elavad abivajavad inimesed. Toetus on suunatud toimetulekuraskustes lastega perede, erivajadusega inimeste ning eakate kodude tuleohutumaks muutmiseks.

Isik, kelle valduses olevas eluruumis projekti raames töid teostatakse:

 • peab olema kinnistusraamatu andmetel eluruumi omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama samal aadressil, või;
 • on alaliselt aadressil elav isik, kuid eluruumi omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab isikul elada vähemalt 3 aastat oma eluruumis ning on võimeline seda kirjalikult tõendama.

Projekti sihtrühmad:

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puudega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad.

Toetatavad tegevused:

 • olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja -seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • eksperthinnang;
 • gaasiseadmete parandamine ja vahetamine.

Kui Te vastate sihtrühmas üles loetletud tingimustele ja soovite projektis osaleda, siis andke palun endast teada hiljemalt 11.02.2024 Luunja valla sotsiaalosakonda telefonil 5376 9818 või kirjutage maarika.kits@luunja.ee.

Maarika Kits, osakonnajuhataja