« Tagasi

Luunja Vallavolikogu jaanuarikuu istung toimub 25. jaanuaril kell 13.00 vallamaja suures saalis

Luunja Vallavolikogu jaanuarikuu istung toimub 25. jaanuaril kell 13.00 Luunja vallamaja suures saalis ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Päevakord:

1. Luunja valla 2024. aasta eelarve esimene lugemine; ettekandja Hille Luts

2. Lohkva külas Sinilinnu tee 6 ja Sinilinnu tee 8 maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

3. Rõõmu külas Mardi maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine; ettekandja Enelin Alter

4. Kavastu külas Nurme maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine; ettekandja Enelin Alter

5. Kabina külas Tammeserva (43202:002:0216) ja Mägimänni (43202:002:0214) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

6. Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

7. Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

8. Pilka külas Saare maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Enelin Alter

9. Maapõueseadusest tuleneva ülesande täitmise volitamine; ettekandja Marko Jaeger

10. Tervisedenduse- ja sotsiaalkomisjoni liikme nimetamine; ettekandja komisjoni esimees Kadi Kalmus

11. Nõusoleku andmine sotsiaaltranspordi hankes osalemiseks; ettekandja Aare Anderson

12. Info

 

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 25.01.2024 istungi päevakord ja eelnõud