« Tagasi

Lohkva Spordihoone võtab tööle juhatuse liikme

Spordihoone juhatuse liikme põhiülesanne on Luunja vallale kuuluva Lohkva spordihoone juhtimine ja toimivuse tagamine.

Tööülesannete kirjeldus:

 • juhib spordihoone tegevust ja vastutab spordihoonele pandud ülesannete täitmise ning spordihoone üldseisundi eest;
 • spordihoone sporditöö organiseerimine, koordineerimine ning võistluste ja sündmuste läbiviimine;
 • spordihoone tulemuslik ja strateegiline juhtimine ning partnervõrgustiku loomine;
 • koostab spordihoone eelarve projekti ning taotleb vajadusel toetust fondidest ja toetusmeetmetest ning sponsoritelt;
 • kannab vastutust spordihoone rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Ootused kandidaadile:

 • varasem ettevõtte juhtimiskogemus;
 • hea suhtlusoskus ja koostöövalmidus;
 • oskus töötada eelarve ja lepingutega;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • võõrkeelte oskus suhtlustasandil;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • kasuks tuleb varasem kokkupuude sporditööga.

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd uues spordihoones;
 • kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid;
 • 35 päeva põhipuhkust + 3 tervisepäeva.

Kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri ja visioon spordihoone tegevusest;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 09. oktoobriks 2023 e-posti aadressile lohkvasport@gmail.com märgusõna ,,Lohkva spordihoone juhataja".

Lisainfo: OÜ Luunja Sport nõukogu liige Kadi Kalmus, telefon 5309 3670