Ühistranspordiga seotud

Kogu info busside liikumise osas leitav peatus.ee kodulehelt ja tpilet.ee kodulehelt. 

Mõned otselingid bussigraafiku vaatamiseks: 

 

 

NB! Novembrist 2018 lisandus bussipeatus ja bussipeatuse nime muutmine

Alates novembrist lisandus täiendav bussipeatus SÕSTRA (nimi tuleneb naaberkinnistust) Luunja-Kavastu tee äärde Kikaste ja Kavastu bussipeatuste vahele, Suurekivi tee ristmiku lähedusse.

Põvvatu-Luunja tee ääres muudeti Luunja bussipeatuse nimi Keldri bussipeatuseks (taastati endine nimi). Nimevahetuse tingis Räpina mnt rekonstrueerimisel muudetub bussipeatuse asukoht, mille tõttu oleks bussiliinil tekkinud kaks samanimelist.