Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse Luunja vallas järgnevate määruste alusel:

 

Avaldus