Teostatud hanked alates 2020. a

Pealkiri
Pakkumuse küsimine „Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu rohevõrgustiku ja miljööväärtusliku maastiku analüüsi ja eksperthinnangu“ koostamiseks
Luunja Varahalduse SA on väljakuulutanud hanke "Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2021"
Hinnapakkumuste küsimine Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehituse peatöövõtu omanikujärelevalve teenuse osutamiseks
Pakkumuste küsimine Luunja alevikus Puiestee tänaval asuva endise pumbamaja rekonstrueerimise põhiprojekti teostamiseks
Hinnapakkumuste küsimine Luunja valla staadioni põhiprojekti koostamiseks
Luunja valla mürakaardi koostamine
Luunja puhkeala arendamine
Pakkumiskutse uue Kantsi silla ehitamiseks
Pakkumiskutse Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimine põhiprojekti staadiumis
Hange "Kruusateede remont Luunja vallas 2020"
Pakkumuskutse Luunja valla teetööde projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks
Hinnapäring Luunja vallas Veibri külas Andrese maaüksuse detailplaneeringu liiklusuuringu koostamiseks.
Hange Luunja noortekeskuse rekonstrueerimise projekti koostamisele
Luunja Varahalduse SA on väljakuulutanud hanke "Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2020"
Pakkumiskutse Lohkva Lasteaia mänguatraktsioon "Liivalaev" hinnapakkumiseks
Hange Pajula tee 2 lasteaia ja selle juurdepääsuteede ehituse, hangete ja rahastamisega seonduvat projektijuhtimise – konsultatsiooniteenusele
Puiestee tn 4 esimese korruse remonttööde pakkumiskutse
 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.