Sünnitoetus

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Luunja vald sünnitoetust lapse vanemale või eestkostjale avalduse alusel kolmes osas, kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

1. Toetuse I osa (makstakse pärast lapse sünni registreerimist):

  • esimese ja teise lapse puhul 300 eurot;
  • kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot.

2. Toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel) 150 eurot.

3. Toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot.

Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära. Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus (vaata ka Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • Luunja valla SPOKU keskkonnas;
  • paberkandjal avaldusi saab esitada Luunja Vallavalitsuses kohapeal aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.30-16.30.