Võimalikud teenused: 

Koduteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tugiisikuteenus
Täisealise isiku hooldus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Sotsiaaltransporditeenus
Eluruumi tagamise teenus
Võlanõustamisteenus
Lapsehoiuteenus
Asendushooldusteenus
Järelhooldusteenus
_____________

Sotsiaalteenuste taotluse e-vorm

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotluse sisu

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Andmete kinnitamine

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.