Sotsiaalosakond

 Maarika Kits
 osakonnajuhataja - sotsiaalnõunik

 Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö

 Valdkonnad: sotsiaalhoolekanne, eestkoste küsimused, koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

 E-post: maarika.kits@luunja.ee
 Telefon5376 9818

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.
 

 Henrik Puija
  lastekaitsespetsialist 

 Haridus: kõrgharidus

 Valdkonnad: lastekaitse, asendushooldusteenuse tagamine, lapse õiguste ja heaolu tagamine

 E-post: henrik.puija@luunja.ee
 Telefon: 5331 7767

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 Ainika Zilinski
   sotsiaaltööspetsialist

 Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö

 Valdkonnadsotsiaaltoetuste ja -teenuste määramine

 E-post: ainika.zilinski@luunja.ee
 Telefon: 5346 6169

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit

Siivi Lubi
   koduhooldustöötaja

 Valdkonnad: koduhooldusteenus

 E-post: siivi.lubi@luunja.ee
 Telefon: 5480 0645

 

Maret Sildala
   peretöötaja

 Valdkonnadjõustada ja abistada lastega peresid

 E-post: maret.sildala@luunja.ee
 Telefon: 5911 2716