« Tagasi

Päästeameti projekt "Kodud tuleohutuks"

Päästeamet koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on läbi viimas toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, millega soovitakse tuleohutuks muuta vähemalt 500 kodu.

Sihtgrupiks on lasterikkad pered, puuetega inimesed ja üksi elavad eakad.

Projekti raames tehtavateks töödeks on:

  • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
  • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine;
  • korstnapühkimise teenus;
  • esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
  • eksperthinnang;
  • elektrisüsteemi parandamine;
  • elektriaudit;
  • gaasiseadmete parandamine;
  • uue gaasiseadme ehitus;
  • erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused.

Rohkem infot leiate Päästeameti kodulehelt

Taotluste esitamise tähtaeg on kuni 29. veebruar 2020.

♦  taotluse digitaalselt täitmisel palume kindlasti see allkirjastada ning saata valla üld e-postile aadressil luunjavv@luunja.ee.
♦  taotluse paberkandjal täitmisel tuleb täidetud taotlus tuua vallamajja E-R vahemikus 8.00-17.00 või saata postiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik Luunja vald Tartumaa, 62222.

Luunja vallavalitsuse kontaktisikuks on lastekaitsespetsialist Ene Madissalu.
Kontaktid: 53325950, ene@luunja.ee

Projekt „Kodud tuleohutuks"   TAOTLUSVORM  Täitmiseks.