« Tagasi

Alanud on projekti "Kodud tuleohutuks" 2021 taotlusvoor

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Päästeametil koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on ka aastal 2021 käimas toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekt, millega soovitakse puudustega kodude olukord tuleohutuks muuta.           

Sihtgrupiks on lasterikkad pered, puuetega inimesed ja üksi elavad eakad.

Projekti raames tehtavateks töödeks on:

 1. Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 2. Vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 3. Korstnapühkimise teenus;
 4. Vingugaasianduri paigaldamine;
 5. Suitsuanduri paigaldamine*;
 6. Esmased tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine*;
 7.  Eksperthinnang;
 8. Elektrisüsteemi parandamine;
 9. Elektriaudit;
 10. Gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 11. Erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt);
 12. Vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).

Taotluste esitamise tähtaeg on kuni 28. veebruar 2021. Taotluse esitamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Luunja vallavalitsuse kontaktisikuks on sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu.
Kontaktid: 53325950, ene@luunja.ee