Kaugküte

Luunja aleviku kaugküttevõrku haldab ja soojusenergiat müüb tarbijatele SW Energia OÜ.

Soojusenergia müügihind ja täpsem lisainfo SW Energia OÜ kodulehelt.

Lohkva küla soojatarbijatele müüb soojusenergiat Fortum Tartu kontserni kuuluv AS Tartu Keskkatlamaja.

Soojusenergia müügihind

Kontaktid

Soojusmajanduse arengukava

Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026 koostamist toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.

Valla soojusmajanduse arengukavaga 2016-2026