Kohalkasutus

 • Kohapeal kasutamiseks on teatmeteosed ja väärtuslikud teavikud.
 • Raamatukogu võimaldab juurdepääsu kohaliku omavalitsuse informatsioonile (Luunja vallavolikogu õigusaktid, Luunja valla infoleht „Kodu Uudised").

Kojulaenutus

 • Raamatute laenutusaeg on 21 kalendripäeva.
 • Teavikuid on võimalik pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel, kui neile pole nõudmisi teistelt lugejatelt.
 • Teenindaja on kohustatud teavitama lugejat tagastustähtajast.
 • Reserveerimisteate ja tagastustähtaja meeldetuletuse saadab raamatukoguprogramm automaatselt neile, kel on raamatukogu andmebaasi antud oma e-posti aadress.

Arvutitöökoha kasutamine

 • Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. Interneti kasutamine on tasuta.
 • Eelregistreerida on võimalik kohapeal, telefoni teel või e-postiga.

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

 • Raamatukogude kogudest puuduvaid teavikuid on võimalik tellida teistelt raamatukogudelt. Oma valla piires tasuta. Mujalt tellides katab teavikute tellimuste postikulud lugeja.

Tasulised teenused:

 • Valguskoopiad ja printeri väljatrükk:
  tekst, formaat A4 0,10 €/lk;
  pilt, formaat A4 0,20 €/lk.
 • Skaneerimine (A4) koos salvestamisega lugeja isiklikule andmekandjale või saatmisega lugeja e-posti aadressile 0,20 €/lk.