Avalikud menetlused

Pealkiri Loo kuupäev
Projekteerimistingimuste määramine Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks 23.05.2024
Projekteerimistingimuste määramine AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu täpsustamiseks 23.05.2024
Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste määramiseks Kasesalu tee kõnnitee ehitusprojekti koostamiseks 19.04.2024
Projekteerimistingimuste määramine Väljavahi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks 09.11.2023
Projekteerimistingimuste määramine Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringu täpsustamiseks 15.06.2023
Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste määramine 08.06.2023
Projekteerimistingimuste määramine Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks 08.06.2023
Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste määramiseks Veibri tee sõidutee rekonstrueerimis-laiendamistööde ehitusprojekti koostamiseks 17.05.2023
Projekteerimistingimuste kinnitamine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 28.04.2023
Projekteerimistingimuste määramine Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks 02.02.2023
Projekteerimistingimuste määramine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 20.01.2023
Projekteerimistingimuste määramine Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks 20.01.2023
Luunja vallavalitsus algatas Päikesepargi kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 14.10.2022
Projekteerimistingimuste määramine Lõvi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 12.10.2022
Luunja vallavalitsus algatas Ruudu kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 18.05.2022
Luunja vallavalitsus algatas Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 18.05.2022
Luunja Vallavalitsus algatas Antsu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 10.03.2022
Luunja vallavalitsus algatas Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 26.08.2021
Ohaka maaüksusele kavandatava mobiilimasti projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks 09.06.2021
Luunja Vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 07.06.2021

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)