Vabaühenduste toetamine Luunja vallas

Vabaühenduste toetamise eesmärgiks on omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas Luunja valla valdkondlike eesmärkidega.

Teenusepakkujatel, kes taotlevad toetust lastele ja noortele huvitegevuse- või huvihariduse pakkumiseks, palume täita Luunja SPOKUs huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm juriidilistele isikutele. 

Vabaühenduste mittetulundusliku tegevuse toetamine

Taotlemine toimub Luunja valla SPOKU keskkonnas.

Esitada on võimalik kolme liiki taotlusi: 

1) Tegevustoetus

Tegevustoetust on võimalik taotleda Luunja vallas tegutsevatel vabaühendustel, mis on tegutsenud juba vähemalt 1 aasta. Taotlusi järgmiseks eelarveaastaks on võimalik esitada igal aastal kuni 15. oktoobrini. 

2) Projektitoetus

Projektitoetus on mõeldud välistest vahenditest (fondid, programmid) läbi viidavate projektide kaasrahastamiseks. Taotlusi saab esitada kogu aasta jooksul. 

3) Ühekordne projektitoetus (endine omaalgatus)

Endise omaalgatuse projektide asemel on nüüd võimalik taotleda ühekordset projektitoetust. 

Toetuse esitamise võimalus 2023. aastal on kuni 31. maini. 

 

   Nõuded taotlejatele ja taotluste menetlemise sätestab Luunja Vallavolikogu 25.08.2022 määrus nr 11 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 
 Ühekordse toetuse taotluste esitamine on avatud! Taotlusi ootame 31. maini 2023. Ühekordset toetust saavad taotleda mittetulundusühingud lühemate uudsete projektide elluviimiseks. Ühekordne toetus on mõeldud selliste tegevuste elluviimiseks, mida varem tehti omaalgatusprojekti toetuse abil.