Münnichite ja Nolckenite memoriaalpark

MTÜ Münnich algatusel ning EL vahendite kaasabil valmis 2013. aastal väljapaistvate Luunja mõisaomanike Münnichite ja Nolckenite auks ehitatud  memoriaalpark perekonnakalmistu ja kabeli kunagises asukohas.

Memoriaalpargi rajamise algatajaks on kohalike entusiastide initsiatiivil loodud MTÜ Münnich, mille eesmärgiks on korrastada ajalooline paik ning jäädvustada legendaarsete aadlisuguvõsade mälestus. Praeguse Luunja ratsaspordibaasi läheduses asunud, nüüdseks hävinud kalmistule on maetud krahv B.C.von Münnich ning Eestimaa ajaloos mõjukate mõisnike Nolckenite esindajad.

  • Loe täispikka Münnichi lugu siit

1970-ndatel ehitas tollane sovhoos surnuaia ühte otsa sigala, ehituse käigus hävisid Münnichi kabel ning hauakivid. Teine pool kalmistust lagastati jäätmete ladustamisega. Säilinud oli aga hulk põlispuid ning kalmistule viiv allee, mis sai pargi tuumikuks.

Memoriaalpargi projekti autoriks on AS K&H maastikuarhitekt Karin Bachmann. Kujunduselt on park loodusliku keskkonnaga, avatud ja mitmefunktsiooniline.  

Säilinud põlispuud korrastatati ja 1,2 ha suurune pargiala puhastati võsast. Suurtest põllukividest kujundati pargipuude vahele kivikülv, tiigi äärde rajatavasse mälestusnurka paigaldati mälestuskivi.

Korrastati ka pärnaallee vanad puud ning istutati uusi. Uue katte sai ka allee vahel kulgev tee.

Parki paigaldati istepingid ning infotahvel ja rajati kõnnitee ja mänguväljak.
Pargi rajamist finantseeriti valdavalt EL vahenditest. Maaelu arengu toetuse meetme 3.2. raames on PRIA eraldanud külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse programmist 59,4 tuh EUR (929,4 tuh krooni).