Luunja valla stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse ja vaba aja sisustamise projektide ning ürituste korraldamise kaudu. Tegevuse märksõnaks on „Noorelt noortele!".

Stipendiumi saajaks võivad olla:

  • üliõpilased, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel, kellel ei ole võlgnevusi ning kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;
  • kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ning kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

Stipendiumi määramisel on olulisteks kriteeriumideks on aktiivsus, Luunja valla noorte tegevuse edendamisse panustamine, vaba aja sisustamise võimaluste arendamine.

  2023. aasta taotlusvoor avatakse 16.03. 
 Stipendiumitaotlusi saab esitada Luunja valla SPOKU kaudu. 


Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks valla eelarvega.

Vaata lisaks Luunja valla stipendiumi statuut