Luunja jõesadama puhkeala rajamine   

2018. aastal viidi Luunja Vallavalitsuse poolt ja LEADER-projektitoetuse kaasabil ellu projekt "Luunja jõesadama puhkeala rajamine".

Tegevused projektis

Jõesadama puhkeala taristu väljaarendamine, sh jalgtee rajamine, istekohtade ja prügikastide paigaldamine, paviljoni paigaldamine ja grillimisvõimaluse loomine.

Sihtrühmad

Sihtrühmaks olid kohalikud elanikud; ajutiselt piirkonnas elavad suvitajad; piirkonda ja siinseid üritusi külastavad turistid;  Emajõel liiklejad, veesõidukite omanikud/kasutajad.

Eesmärgid ja tulemus

Rajatud on puhkeala taristu. Jõesadama ja puhkeala atraktiivsus suureneb ja külastajate arv kasvab.