Haridusteenuste e-keskkond ARNO

Alates 18. juunist 2019 toimib Luunja vallas haridusteenuste e-keskkond ARNO - Luunja valla Arno

Lasteaiamoodul

Keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID abil või pangalingi abil. Senine lasteaiajärjekord kanti üle uude e-keskkonda. Nüüd saab lasteaiakoha sooviavaldusi esitada otse ARNOs.

Taotluste järjestamisel arvestatakse taotluse esitamise kuupäeva ja lapse vanust septembrikuu viimasel päeval. Vanem võib taotluse esitada kohe, kui lapsel on olemas isikukood.

ARNO teeb lasteaiakoha pakkumisi automaatselt, arvestades lapse elukohta, vanust ja võimalusel õe-venna lasteaeda. Lasteaeda ei võeta lapsi, kes on nooremad kui 1,5 aastat.

Soovi korral saab vanem ARNOs lasteaia kasutamise algusaega ja lasteaiaeelistust muuta. Soovieelistute muutmisel ei muutu lapse koht järjekorras.

Kui piirkonna lasteaias ei ole lapse jaoks sobivat kohta, pakub ARNO võimalusel kohta mõnes teises valla lasteasutuses. Asenduskoha vastuvõtmisel säilib järjekord vanema soovitud lasteaias.

Teistes omavalitsustes elavaid lapsi võetakse Luunja valla lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni koht jääb täitmata. Kui laps ei ole taotluse esitamise ajal registreeritud Luunja valla elanikuks, siis loetakse taotluse esitamise ajaks valda sisse registreerimise aeg.

Pakutavast kohast lasteaias saab lapsevanem teada e-kirja teel. Vanemal on aega 14 päeva, et otsustada, kas soovib koha vastu võtta või sellest loobuda. Suurem osa lasteaiakohti täidetakse 1. septembriks, kuid ka aasta sees võib tekkida üksikuid vabu kohti.

ARNO keskkonna kaudu käib ka lasteaiakoha taotluse tühistamine, muutmine ja koha kasutamise lõpetamine.

Koolimoodul

Luunja valla ARNO on käivitunud nüüd ka koolimoodul. Alates 1. märtsist 2020 on võimalik lapse koolikoha ja pikapäevarühma kasutamisega seotud avaldusi esitada Luunja ARNO keskkonnas.
Alates 2020. aasta sügisest hakkab Luunja ARNO kaudu toimuma ka huvitegevuse rühmadesse vastuvõtmine.

ARNO on tarkvara, mille abil haldab kohalik omavalitsus haridusteenuseid. ARNO keskkonnale on turvaline ligipääs nii lapsevanematel kui ka haridusasutustel.

Alates 2020. aasta märtsist on Luunja Arnos järgmised funktsioonid:

  • kooli vastu võtmise avalduste esitamine, sh esimese klassi avalduste esitamine;
  • koolist lahkumise taotluste esitamine;
  • koolide vahel ümberpaigutamise taotluste vastuvõtmine ja kinnitamine;
  • lasteaedadesse ja lastehoidu vastuvõtutaotluste esitamine, kaha kasutamise aja muutmine, kohast loobumine ja  kohakasutuse kinnitamine, laste vastuvõtmine ja rühmadesse paigutamine;
  • automaatne andmete saatmine EHISesse (Eesti Hariduse Infosüsteem);
  • automaatne seos rahvastikuregistri andmetega.
 Head lapsevanemad! Palun kontrollige oma andmeid Luunja ARNOs. On väga oluline, et teie meiliaadress ja telefoninumber oleksid õiged, sest nende kontaktide kaudu saadetakse teile teavitusi.
Täpsustavad küsimused palume saata aadressile kadri.sormus@luunja.ee.