Teede ja tänavate talihoolduse nõuded Luunja vallas

   Vallateede ja tänavate hooldusega tegeleb Luunja Varahalduse Sihtasutus.
Telefon: 5688 0441, e-post: varahaldus@luunja.ee
Lumesaju või tuisu ajal alustatakse lume või lörtsi eemaldamist kriitilise koheva lume lubatud paksuse (10 cm) ja kriitilise märja lume lubatud paksuse (5 cm) ületamisel. Puhastades esimesena kõnniteed ning tiheasustusega alad (Luunja alevik, Lohkva keskus, Salu tee piirkond, Veibri küla, Kavastu keskus).
Teed, tänavad, ristmikud, bussipeatused ja muud puhastatavad alad peavad pärast lumesaju lõppemist olema puhastatud järgnevalt:
  • Kasesalu tee, Soojuse tee ja Parve tee (Luunja-Kavastu-Koosa kõrvalmaantee ristmikust kuni Parve põik) tuleb sõidujäljed hoida lume- ja jäävabad.
  • teed ja tänavad, mida kasutab ühistransport (sh õpilasveo ringid) ning teed, mis ühendavad asulaid Luunja valla lasteasutustega (koolid, lasteaiad) ning Tartu linnaga - hiljemalt kell 7.00 hommikul või 4 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist;
  • tiheasustusega piirkondades asuvad teed, tänavad ja avalikult kasutatavad parklad Luunja alevikus, Lohkva, Veibri ja Kavastu külades – hiljemalt 8 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist;
  • kõik ülejäänud avalikult kasutatavad teed, tänavad, puhastatavad alad - hiljemalt 16 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist.
Nõuded kvaliteedile:
  • lumi eemaldatakse teedelt ja tänavatelt kogu tänava või kõnnitee laiuselt, selle võimaluse puudumisel (lund ei ole võimalik eemale lükata piirde vm takistuse tõttu) maksimaalse võimaliku laiusega selliselt, et sõidukitel ja jalakäijatel on liiklemiseks piisavalt ruumi;
  • pärast lume eemaldamist ei ületa lahtise lume kiht puhastatud alal 4 cm;
  • lumikattesse tekkinud sügavate sõidujälgede korral tuleb need siluda korduva sahkamise teel selliselt, et sõidujälgede sügavus ei ületaks 4 cm;
  • ristmikelt, ülekäiguradade ja bussipeatuste eest koristatud lumi tuleb paigutada selliselt, et see ei segaks ohutut liiklust;
  • põhitee sahkamisel tekkinud vallid, mis raskendavad läbi- ja juurdepääsu ning sissesõitu kõrvalteedele, likvideeritakse vähima võimaliku aja jooksul pärast põhitee puhastamist;
  • lund võib paigutada osaliselt kõnniteedele üksnes juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,0 m laiune ruum liikumiseks.

 

Talihoolduse nõuded riigiteedel

 Riigile kuuluvate maanteede hooldust teostab Luunja vallas Maanteeameti tellimusel Sakala Teed OÜ alltöövõtja Eesti Teed AS, ööpäevaringne telefon 53079686, e-post: tartuvalve@eestiteed.eu.

Riigimaanteed jaotatakse seisunditasemetesse, sõltuvalt liikluskoormusest igal konkreetsel teelõigul.

Kõrgem seisunditase 3+ Luunja vallas siia kuulub Tartu-Räpina-Värska tugimaantee 45 (Tartust kuni Luunja sillani) ja Lohkva-Kabina-Vanamõisa kõrvalmaantee 22252 (Lohkva küla piires). Nendel teedel tuleb sõidujäljed hoida lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu. Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 2 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.

Kõrgem seisunditase 3 Luunja vallas siia kuulub Aovere-Luunja tugimaantee 44 (Kakumetsast Pilkani) Nendel teedel tuleb sõidujäljed hoida lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu. Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 4 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.

Keskmine seisunditasemel 2 Luunja vallas siia kuulub Lohkva-Kabina-Vanamõisa kõrvalmaantee 22252 (Kabinast Luunjani), Põvvatu-Luunja kõrvalmaantee 2251 (Põvvatust Luunjani), Luunja-Kavastu- Koosa kõrvalmaantee 22250 (Luunjast Kavastuni), Rõõmu-Viira kõrvalmaantee 222536 (Tartust Pilkani). Nendel teedel tehakse lumetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 12 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu. Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 8 cm, kriitilise märja lume paksus 4 cm.
Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 8 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.

Madalaim seisunditasemel 1 Luunja vallas siia kuulub Luunja-Kavastu-Koosa kõrvalmaantee 22250 (Kavastust Viirani), Rõõmu-Viira kõrvalmaantee 22253 (Pilkast Viirani), Põvvatu-Sahkapuu kõrvalmaantee 22254, Sava-Sääsküla kõrvalmaantee 22256, Haki-Savikoja kõrvalmaantee 22255. Nendel teedel tehakse libedusetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 24 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu. Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 10 cm, kriitilise märja lume paksus 5 cm.
Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 12 tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.