Lastekaitse ja -heaolu

 

 Luunja vallas tegeleb lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamisega lastekaitsespetsialist Henrik.

 Mure korral võta julgesti ühendust: 

 E-post: henrik.puija@luunja.ee
 Telefon: 5331 7767

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

 

Märka last! Igaühel on kohustus teatada abivajavast lapsest!

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest teata kohalikule omavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale või LASTEABITELEFONILE 116 111 (24 h).

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.


 

 Vaata ka: