Kultuuri- ja spordipreemia

Kultuuri- või spordipreemia määratakse väljapaistvate sportlike või loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

Preemia alaliigid on järgmised:

  • preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;
  • preemia pikaajalise loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;
  • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;
  • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

Vaata ka Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite statuut

  2023. aasta kevadine taotlusvoor on avatud alates 15. märtsist ja kestab 9. aprillini. 
 Taotlusi saab esitada Luunja valla SPOKU kaudu.