Korrakaitse Luunja vallas

 

Kaupo Sirel

  piirkonnakonstaabel

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnakonstaabel 

 E-post: kaupo.sirel@politsei.ee   

 Telefon: 5917 7853

 Vastuvõtt: kokkuleppeliselt

 

 

  Heakorra küsimustega tegeleb vallas menetleja Sergei Täpsi
8. juuli õhtul või ööl vastu 9. juulit varastati rajatava Luunja jõesadama puhkealalt tiigi kõrvalt laudtee ehitamiseks mõeldud terrassilauad. Kõik vihjed/tähelepanekud võimalike tunnistajate poolt palume edastada piirkonnakonstaablile numbril 5330 7105 või e-postil argo.laats@politsei.ee.

Jõesadama puhkealalt varastati terrassilauad

8. juuli õhtul või ööl vastu 9. juulit varastati rajatava Luunja jõesadama puhkealalt tiigi kõrvalt laudtee ehitamiseks mõeldud terrassilauad. Kõik vihjed/tähelepanekud võimalike tunnistajate poolt palume edastada piirkonnakonstaablile numbril 5330 7105 või e-postil argo.laats@politsei.ee.

2020. aastal kasvas Luunja vallas jõudsalt liiklusalaste rikkumiste arv. Suurem osa rikkumistest olid piirkiiruse ületamised, mis moodustasid 55% tervikust. Enamus rikkumisi pandi toime Taru – Räpina – Värska maanteel.

Turvaliselt liikluses

2020. aastal kasvas Luunja vallas jõudsalt liiklusalaste rikkumiste arv. Suurem osa rikkumistest olid piirkiiruse ületamised, mis moodustasid 55% tervikust. Enamus rikkumisi pandi toime Taru – Räpina – Värska maanteel.

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta. Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele, milles pakutakse kodu desinfitseerimise teenust või püütakse müüa...

Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja...

Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 - 57). Varavastaseid kuritegusid toimus 23(27), vägivallakuritegusid 19(14)  ja liiklusalaseid 10(16). Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid oli 3, alaealiste vastu toimus 3 kuritegu. Narkoalaseid kuritegusid pandi toime 3, millest 1 oli narkojoobes sõiduki juhtimine ja registreeriti 1 narkootilise aine kasvatamise juhtum. Politsei teostas kodanike pöördumiste alusel operatiivsõidukiga väljasõite...

Luunja valla õiguskorra ülevaade 2019

Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 - 57). Varavastaseid kuritegusid toimus 23(27), vägivallakuritegusid 19(14)  ja liiklusalaseid 10(16)....

Kogukondade esindajad on korduvalt pöördunud piirkonnapolitseiniku poole sooviga paigutada oma kodu ümbrusesse  liiklusmärk „Õueala", kuid sageli  ei teata selle liiklusmärgi kasutamise eesmärke, paigaldamise nõudeid ega märgiga kehtestatavaid reegleid. Õueala on liiklusruum, kus liiguvad koos vähekaitstud liiklejad ja sõidukid. Selle liikluslahenduse eesmärgiks on tagada vähekaitstud liiklejate eelisõigus sõidukite ees. Õuealal on eesõigus jalakäijatel, mängivatel lastel,...

Õueala liiklusmärk ei ole võluvits!

Kogukondade esindajad on korduvalt pöördunud piirkonnapolitseiniku poole sooviga paigutada oma kodu ümbrusesse  liiklusmärk „Õueala", kuid sageli  ei teata selle liiklusmärgi...

Politsei üldnumber 112
Ohvriabi kriisitelefon 116 006