« Tagasi

Valla kriisikomisjon on otsustanud aasta lõpuni kehtestada piirangud siseruumides toimuvatele ühistegevustele

Luunja valla kriisikomisjoni 23. novembri koosolekul otsustati võtta vastu täiendavalt järgmised otsused: 

  • Luunja Keskkool jätkab täies mahus tööd alates 26.11 (välja arvatud 10. klass). 10. klass jätkab  distantsõpet  vähemalt  kuni  02.12.  (k.a).  Kooli  võimla  kasutuseks  sulgemist pikendatakse kuni 31.12.2020;
  • Kogu Luunja vallas siseruumides toimuv huvitegevus (nii täiskasvanud kui ka lapsed) tuleb korraldada distantsilt või välitingimustes. Piirang kehtib esialgu kuni 31.12.2020;
  • Luunja  Vallavalitsuse hoone jääb avatuks ainult otseselt vallavalitsuse tööga seotud isikutele. Kogunemisi ja koosolekuid väliste isikute osalusel ei korraldata, välja arvatud erandkorras toimuvad kohtumised;
  • Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse üritusi võib korraldada ainult välitingimustes.

Vaata lisaks: Luunja valla kriisikomisjoni 23.11.2020 koosoleku protokoll.

 

Järgmine kriisikomisjoni koosolek toimub 30.11.2020 kell 9:00.

 


Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee