« Tagasi

Alates 6. märtsist kehtivad täiendavad piirangud

Valitsus kinnitas 3. märtsil 2021 koroonaviiruse leviku tõkestamise uute piirangute korralduse, millega piiratakse alates 6. märtsist toitlustus- ja kaubandusettevõtete lahtiolekuaega ja ruumitäitumuse nõudeid, samuti piiratakse spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimist. Korraldusega lubatakse lõpu- ja riigieksamiteks valmistuvaid õpilasi alates 15. märtsist osalisele kontaktõppele.

Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused

Alates 6. märtsist ei lubata spordivõistluseid ning spordi- ja liikumisüritusi läbi viia riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud valdkondades, samuti ei tohi neid korraldada koolieelse lasteasutuse lastele või kontaktõppele lubatud õpilastele.

Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid või võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad.

Spordi ja liikumisüritused on lubatud ka erivajadustega inimeste jaoks.

Toitlustusettevõtted

Alates 6. märtsist tohivad kliendid viibida toitlustusettevõtete müügi- või teenindussaalis ainult äripäeviti kell 6-18, ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 25 protsenti. Nädalavahetustel peavad toitlustusettevõtted olema kohapealseks söömiseks-joomiseks klientide jaoks suletud. Toidu kaasamüük on lubatud igal ajal.

Lahtiolekuaja piirang kehtib ka hotellides ja muudes majutusasutustes pakutavale toitlustusele. See tähendab, et väljaspool lubatud lahtiolekuaega tohib klientidele toitlustust majutusasutuses pakkuda üksnes toateeninduse kaudu või kaasamüügiga.

Toitlustusasutuse müügi- või teenindussaalis liikudes tuleb kanda maskiJärgida tuleb 2+2 reeglit ehk koos tohib olla kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos viibivatele perekondadele. Juhul kui toitlustusettevõte pakub ka teenust väliterrassil, kehtivad seal samad lahtiolekuaja piirangud, kuid 2+2 reegli asemel tuleb jälgida klientide hajutatult paiknemise nõuet.

Kaubandusettevõtted

Alates 6. märtsist peavad nädalavahetustel olema suletud nii eraldiseisvad kauplused kui ka poed kaubanduskeskustes. Laupäeval ja pühapäeval võib kaupu müüa ja väljastada kaupluse õuealal asuval müügi- või väljastusalal, kus peab olema tagatud inimeste hajutamine.

Lahtiolekuaja piirang ei laiene toidukauplustele, tanklatele, apteekidele, prillipoodidele, samuti kauplustele, kus müüakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele ega lemmikloomapoodidele, sõltumata poe asukohast.

Sarnaselt toitlustusettevõtetele hakkab ka kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis kehtima 50 protsendi asemel rangem 25-protsendiline ruumitäitumuse piirang.

Teenindusettevõtetele kehtivaid piiranguid ei muudetud.

Haridus

Alates 15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021 õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid, kontaktõppele kahel päeval nädalas. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi juhistele.

Kehtima jäävad kõik senised nõuded õppe läbiviimisele. See tähendab muu hulgas maski kandmise kohustust nii õpetajatele kui õpilastele, samuti tuleb tagada, et klassid omavahel kokku ei puutuks ei koridorides, riietusruumides, sööklates ega mujal. Tundide vahel tuleb klassiruume tuulutada ja võimalusel vahetada.

Täiendavate piirangute eesmärk on veelgi enam vähendada kontakte inimeste vahel, et takistada koroonaviiruse levikut.

Piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini, nende jätkumise üle otsustab valitsus vastavalt Eesti epidemioloogilisele olukorrale, arvestades terviseameti ja teadusnõukoja ettepanekuid. Välistatud ei ole lisameetmete kehtestamine või piirangute pikendamine, kui nakatumisstatistika ei näita olukorra paranemist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab valitsuse korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo üksus

 


Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee