Sergei Täpsi
  järelevalvespetsialist

 Haridus: kõrgem (zooinsener)

 Valdkonnad: jäätmemajandus, heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, keskkonnakaitse tagamine

 E-post: sergei.tapsi@luunja.ee

 Telefon: 5370 5577

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

 

 Merlin Kark
  maanõunik

 Haridus: kõrgem (maastikuarhitektuur)

 Valdkonnad: maakorraldus

 E-post: merlin.kark@luunja.ee

 Telefon: 5331 7366

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.

Teivi Leis
 maanõunik

 Haridus: kõrgem (kinnisvara planeerimine)

 Valdkonnad: maakorraldus

 Töölt eemal