Küllikki Tokman
   menetleja-keskkonnaspetsialist

 Haridus: kesk

 Valdkond: heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, vallas kehtestatud eeskirjadest/kordadest kinnipidamise jälgimine, keskkonnakaitse tagamine, jäätmemajandus

 E-post: kullikki.tokman@luunja.ee

 Telefon: 7417 239, 5330 5546

 Vastuvõtt: Vastuvõtu ajad on kättesaadavad siit.