Lasteaiakoha taotlemine Luunja vallas

Luunja valla lasteaeda koha taotlemiseks tuleb esitada taotlus Luunja valla Arno kaudu. 

Taotlemisel saate lisaks elukohajärgsele lasteaiale ära märkida ka oma I ja II eelistuse. 

Lasteasutuse kohatasu Luunja valla lasteaedades

Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud osalustasu vallavolikogu 19. detsembri 2013. a määrusega nr 76   Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Brutopalga alammäär kerkib alates 1. jaanuarist 2022 seniselt 584 eurolt 654 eurole kuus. 

2021. aastal on lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades 35,04 eurot kuus.

2022. aastal on lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades 39,24 eurot kuus. 

 

Lasteasutuse kohatasu kompenseerimine

Kui Luunja vallal ei ole soovitud lasteaias kohta pakkuda, on vanemal võimalik leida lapsele hoiu- või aiakoht mõne teise omavalitsuse lasteasutuses. Luunja valla heaks koostööpartneriks on Tartu linn. Kokkuleppel linnaga võib vanem valida lasteaiakoha lasteaias Mõmmik, mõnes lastehoius või koha olemasolul muus soovitud munitsipaallasteaias. Tartu linna lasteaedades ja hoidudes olevaid vabu kohti saab näha Tartu linna ARNOst:https://tartu.ee/arno/lasteaed/? 

Tartu linna munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale makstakse iga kuu lasteaiakoha kasutamise toetust Tartu linna poolt kehtestatud kohamaksu ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksu vahe ulatuses. Toetuse taotlust on võimalik esitada Luunja valla kodulehe kaudu. Toiduraha ja lisateenuseid vald ei kompenseeri. 

 

Lasteaiakoha kasutamise toetust ja lastehoiuteenuse toetust on õigus saada kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. Laps ja üks vanematest (või eestkostja) on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik;
  2. Luunja vallas puudub soovitud lasteaias vaba lasteaiakoht;
  3. Laps on pooleteise kuni seitsme aastane.