Lasteaiakoha taotlemine Luunja vallas

Luunja valla lasteaeda koha taotlemiseks tuleb esitada taotlus Luunja valla Arno kaudu. 

Taotlemisel saate lisaks elukohajärgsele lasteaiale (I eelistus) ära märkida ka II ja III eelistuse. 

2022. aastal hakkab Luunja vald lasteaiakohti komplekteerima märtsikuu teisel nädalal. Lapsevanem, kellele tehakse Luunja ARNO kaudu kohapakkumine võib koha vastu võtta või sellest loobuda.

Lasteaiakohtade komplekteerimine uueks õppeaastaks saab läbi siis, kui vabad kohad on täitunud. Vabade kohtade olemasolul pakub vald kohti ka õppeaasta sees. 

Lasteasutuse kohatasu Luunja valla lasteaedades

Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud osalustasu vallavolikogu 19. detsembri 2013. a määrusega nr 76   Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.

Brutopalga alammäär kerkib alates 1. jaanuarist 2022 seniselt 584 eurolt 654 eurole kuus. 

2022. aastal on lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades 39,24 eurot kuus.

 

Brutopalga alammäär 2023. aastal tõuseb 725 euroni kuus ning sellega seoses tõuseb ka kohatasu Luunja valla lasteaedades. 

2023. aastal on lasteaia kohatasu Luunja valla lasteaedades 43,50 eurot kuus.   

 

Lasteasutuse kohatasu kompenseerimine

Kui Luunja vallal ei ole soovitud lasteaias kohta pakkuda, on vanemal võimalik leida lapsele hoiu- või aiakoht mõne teise omavalitsuse lasteasutuses. Luunja valla heaks koostööpartneriks on Tartu linn. Kokkuleppel linnaga võib vanem valida lasteaiakoha lasteaias Mõmmik, mõnes lastehoius või koha olemasolul muus soovitud munitsipaallasteaias. Tartu linna lasteaedades ja hoidudes olevaid vabu kohti saab näha Tartu linna ARNOst:https://tartu.ee/arno/lasteaed/? 

Teise omavalitsuse (sh Tartu linna) munitsipaallasteaias lasteaiakohta kasutava lapse vanemale makstakse iga kuu lasteaiakoha kasutamise toetust Tartu linna poolt kehtestatud kohamaksu ja Luunja valla poolt kehtestatud kohamaksu vahe ulatuses. Lapsevanem tasub lasteaiakoha arve täismahus. Toetuse summa laekub lapsevanema arveldusarvele jooksva kuu 12 - 22 kuupäeval. Toetuse taotlust on võimalik esitada Luunja valla kodulehe kaudu (https://luunja.ee/lasteaia-kohatasu-munitsipaal). Toiduraha ja lisateenuseid vald ei kompenseeri.

Teise omavalitsuse eralasteaias või eralastehoius kohta kasutava lapse vanemate ja teenust pakkuva lastehoiu kohatasu kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada eralastehoiu kohatasu  toetuse taotlus (https://luunja.ee/avaldus-lastehoid-era). Taotluse alusel koostab vald kolmepoolse lepingu, mille osapoolteks on peale valla veel lapsevanem ning lastehoid. Lepingu kohaselt tasub vanem lastehoiule kohatasu Luunja vallas kehtestatud lasteaia kohatasu ulatuses. 

OLULINE! Kui Luunja vald pakub vanemale lasteaiakohta Luunja valla ARNO taotluses eelistusena märgitud lasteaias, kuid vanem ei soovi pakutud kohta vastu võtta, siis loobub vanem ka lasteaia kohatasu kompensatsioonist. 

Kui lasteaiatasu maksmine tekitab perele raskusi, on võimalik taotleda sotsiaaltoetust. 

 

Lasteaiakoha kasutamise toetust ja lastehoiuteenuse toetust on õigus saada kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. Laps ja üks vanematest (või eestkostja) on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik;
  2. Luunja vallas puudub soovitud lasteaias vaba lasteaiakoht;
  3. Laps on pooleteise kuni seitsme aastane.