Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Veibri külas Haldja tee, Haldja põik ja Hõbelõnga tee kohanimede määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanimede määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavalitsuse 9. veebruari 2022 korraldusega nr 42 kehtestatud Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Veibri külas detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele määrata kohanimedeks Haldja tee, Haldja põik ja Hõbelõnga tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 21. oktoobrini 2022.

 

Eelnõu Veibri külas Haldja tee, Haldja põik ja Hõbelõnga tee kohanime määramine

Lisa 1. Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu põhijoonis

Lisa 2. Kohanimede Haldja tee, Haldja põik ja Hõbelõnga tee asendiplaan Maa-ameti kaardil