Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Pilka külas Rehe tee ja Rehe põik kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 6-6 kehtestatud Mäepõllu maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Pilka külas detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele määrata kohanimed Rehe tee ja Rehe põik.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 18. juulini 2022.

Eelnõu

Lisa 1. Mäepõllu DP põhijoonis

Lisa 2. Asendiplaan