Inimene õpib kogu elu – Kutsume ellu Luunja kogukonnaakadeemia!

Luunja valla haridus- ja kultuuriasutustes toimub aeg-ajalt avatud loenguid, mis on mõeldud kogukonnaliikmetele. Ka seltsid ja seltsingud soovivad oma teadmisi kogukonnaga jagada, ettevõtjad on oodatud rääkima oma ettevõtte loomisest, sportlased edulugudest – vallas on palju põnevat teadmist, mida jagada. 

Kuigi loengud ja töötoad on mõeldud erinevatele sihtgruppidele, seob neid asjaolu, et kuulajaks on eelkõige Luunja valla inimene, Luunja kogukonna liige. Seetõttu käivitamegi Luunja kogukonnaakadeemia – akadeemia, mis seob kõiki teadmishimulisi ja uudishimulikke Luunja valla inimesi nii loengupidajate kui ka kuulajatena.

Kõrget lendu uuele koostöisele algatusele!

Esimene kogukonnaakadeemia loeng toimus 17. jaanuaril 2023 Luunja lasteaias Midrimaa. 

Esines vanemlusmentor Tanel Jäppinen. Luunja vallast osales 75 kuulajat.