Teadmiseks koerte ja kasside omanikele

Luunja vallavolikogu võttis 21.03.2024.a vastu määruse nr 1-2/2 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri", mis sätestab valla territooriumil peetavate koerte ja kasside pidamise nõuded. Muuhulgas kohustab eeskiri registreerima kõik vallas peetavad koerad ja kassid üleriigilises lemmikloomaregistris. 

Iga loomaomanik võib oma koera või kassi registreerida ise või pöörduda selleks vallamajja. Registreerimine on loomaomanikule tasuta. Enne registreerimist veenduge, et teie koer või kass on kiibistatud (teostavad loomaarstid) või muul moel märgistatud (varem koeri tätoveeriti ja/või kinnitati kaelarihma külge plekist märk). Kiibistamata või märgistamata looma lemmikloomaregistris registreerida ei saa, kiibi (märgi) number on registreerimiseks vajalik. Kohustuslik on registreerida kõik valla territooriumil peetavad koerad ja kassid, muude lemmikloomade kiibistamine on soovituslik.

Lemmikloomi kiibistatakse, et kadunud loom kiiresti omanikuni jõuaks või vajadusel saaks kindlaks teha, kes on looma omanik. Ainult looma kiibistamisest ei piisa, vajalik on lemmiklooma kiibinumber kanda lemmikloomaregistrisse, kus see seotakse infoga looma omaniku kohta. Samuti on soovitatav loomal kanda kaelarihma omaniku telefoninumbriga – siis saab kaotsi läinud looma omanikuga kiiresti ühendust võtta ka inimene, kel pole mikrokiibilugejat. 

Kui koerte kiibistamine on loomaomanike poolt aktsepteeritud ja omakski võetud, siis kasside kiibistamist ei pea inimesed eriti vajalikuks. Uues lemmikloomade pidamise eeskirjas on kasside kiibistamine ja registreerimine kohustuslikuks tehtud põhjusega. Ka toas peetav kass võib aknast välja või rõdult alla hüpata, lipsata välja praokile jäänud koduuksest või transpordipuurist või kaduda mingil muul viisil. Samuti võib rihma otsas õue viidud kass ootamatult ennast lahti tõmmata ja ära joosta.

Lemmikut leides või kaotades

  Hulkuva looma puhul tuleks teavitada Luunja Vallavalitsust. Kontaktisikuks on menetleja Sergei Täpsi, 5370 5577 või e-post sergei.tapsi@luunja.ee või vallakantselei 7147 319.

Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja. Luunja vallast leitud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi hallatavasse Tartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91K).

Kaduma läinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt. Kindlasti pange fotoga kuulutus üle kodukoha infotahvlile, sotsiaalmeediasse, loomafoorumisse, lemmikloomaregistrisse ja hoiupaiga kodulehele.

Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.

Tuletame meelde kõigile loomaomanikele, et oma lemmiku järelt koristamine on kohustuslik, olenemata aastaajast. Tulenevalt eeskirjast on iga loomaomaniku ülesanne ka tagada, et tema loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke mingilgi moel. Sealhulgas on loomaomanik kohustatud avalikus kohas kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse tagamiseks kasutama jalutusrihma.

Austame teiste soove

Kui näete kollase lindikesega koera või muud looma, kelle jalutusrihma küljes on midagi kollast, vajab ta enda ümber ruumi. Palume austada nende omanike soovi ja mitte läheneda sellele loomale. Hoidke distantsi või andke aega, et nad saaksid sinu teelt ära minna. Kollase lindi lisamise põhjuseid on mitmeid: kes vajab ruumi terviseprobleemide tõttu, kes on hirmunud või ärritunud teiste koerte läheduses, kes on noor ja vajab aega kohanemiseks või on käsil treeningud.

 

Veterinaar Aavo Arrak

Tel 5647 1121 - osutab Luunja valla haldusterritooriumil järgmiseid töid ja teenuseid:

1. veterinaarteenus

2. omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside varjupaika toimetamine
3. teedel hukkunud loomade koristamine
4. koostöö Tartu linna loomade varjupaigaga

Metsloomadega seotud hädajuhtumitest saab teada anda riigiinfo telefonile 1247

Vaata lisaks: