« Tagasi

Luunja vallas Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering Andrese maaüksuse alal

Luunja Vallavolikogu on kehtestanud (vt 16.02.17 määrus nr 8) Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu endise Andrese maaüksuse osas.

Endise Andrese maaüksuse maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa, maa-ala on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks, kus edasine krundijaotus, üldkasutatavate alade vajadus, suurus ja asukoht, taristu jm tuleb lahendada detailplaneeringuga.

Kaardil nr 1  on kajastatud volikogu 24. septembri 2009. a otsusega nr 53 vastuvõetud üldplaneeringu lahendus.

Lillevälja tee 20 maaüksuse osas jättis Luunja vallavolikogu üldplaneeringu kehtestamata 28.02.2019 määrusega nr 21.

Seotud dokumendid: