« Tagasi

Luunja valla üldplaneering

Luunja valla üldplaneering on kehtestatud Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008.a määrusega nr 8-1.

Luunja Vallavolikogu 19. veebruari 2009. a määrusega nr 9 on Vallavolikogu 26. juuni 2008. a määrus nr 8-1 Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste osas kehtetuks tunnistatud.

Luunja Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määrusega nr 8 on kehtestatud Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise Andrese maaüksuse osas. Vastavad muudatused on sisse kantud Luunja valla üldplaneeringusse.

Seotud dokumendid:

Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Luunja Vallavolikogu 24. aprilli 2014.a istungil kinnitati Luunja üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering on kehtinud kuus aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused elukeskkonna arengule. Aja jooksul on uuendatud valla arengukava ja teisi strateegilise dokumente. Tuginedes planeerimisalase olukorra kirjeldusele ja hinnangule võib järeldada, et üldplaneering vajab ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist vallaruumi kujundamiseks.

Luunja vallavolikogu 24.04.2014.a otsusega nr 26 on võimalik tutvuda elektrooniliselt ja Luunja vallamajas.

Luunja valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering

Viit objektile: https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=121942