Emajõe Suursoo looduskaitseala

Ala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik.

Kaitseala asub Tartu maakonnas Luunja, Meeksi, Mäksa, Vara ja Võnnu valla aladel. Emajõe-Suursoo on Eesti suurim deltasoostik, selle pindala on umbes 200 km². Kaitseala moodustati 1981. aastal.

Maastikukaitseala keskus — ühtlasi Emajõe-Suursoo looduskeskus — asub Tartust umbes 25 km kaugusel Emajõe vasakul kaldal Kavastu külas.

2006. aastast on Emajõe-Suursoo LKA Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni kosseisus. Kaitseala piiridesse jääb 3 suurt ja 5 väiksemat järve: Kalli järv, Leegu järv, Kalli Äijärv, Soitsejärv, Võngjärv ning Lääniste Ahijärv.

Emajõe-Suursoo on üks Tartumaa vanimatest soodest, kus turvas hakkas tekkima ligikaudu 10200 aasta eest, s.o. peale mandrijää taandumist.
Emajõe suudmealal paiknev soostik koosneb Jõmmsoost, Suursoost, Varnja ja Pedaspää soost ning Meerapalu rabast. Soostiku pindala on ligikaudu 25 000 ha, sellest 7000 ha on üleujutatav. See on pindala suuruselt viies Eesti soostik ning ühtlasi Eesti suurim deltasoostik. Soostikus on 80 soosaart ja 8 järve. Turbavarud on ligikaudu 726 miljonit m3. Tartumaa vanim (I a.t. II pool e.m.a.) seni teada olev asulapaik oli keset Suursood Akalis. Muistne asulakoht on umbes 3 meetri paksuse turbakihi alla mattunud.

Foto: Remo Savisaar

Asukoht: Tartumaa

Magnet: Erinevad sootüübid, soosaared, roostikud, jõed ja järved ja neid ümbritsevad metsamassiivid.

Piirangud külastajatele: Lõket võib teha ja telkida ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Massiürituste korraldamiseks on vajalik saada luba kaitseala valitsejalt. Arvestada tuleb kalapüügiks kehtivate piirangutega.

Lisainfo: Riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala põhiliseks eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ning sealsete ohustatud ja haruldaste koosluste ning liikide säilitamine, kaitse ja uurimine. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka.