« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 28.02.2022 istung

Istungist toimub avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungid on ka järelevaadatavad SIIN

Istungi päevakorras:

1. Luunja Vallavolikogu 27.01.2022 otsuse nr 1 "Projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine" muutmine; ettekandja Aare Anderson
2. Toonekure tee kinnistu ja tänavavalgustuse omandamine; ettekandja Aivo Paabo
3. Järveoja tee kinnistu omandamine; ettekandja Aivo Paabo
4. Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse (43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Evelin Karjus
5. Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
6. Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
7. Luunja Vallavolikogu määruse „Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord" teine lugemine; ettekandja Marko Jaeger
8. Luunja valla 2022 aasta eelarve teine lugemine; ettekandja Hille Luts
9. Luunja Vallavolikogu revisjonikomisjon 2022. aasta tööplaani kinnitamine; ettekandja Heino Saar
10. Loa andmine üürilepingu sõlmimiseks; ettekandja Marko Jaeger
11. Vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine; ettekandja Margo Lempu
12. Infopunkt

Eelnõud ja materjalid on kättesaaadavad siit.