« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 31.03.2022 istung

Istungist toimub avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungid on ka järelevaadatavad SIIN

Istungi päevakorras:

  1. Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 35 „Lohkva lasteaia põhimäärus" muutmine (ettekandja Kadri Sõrmus);
  2. Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine (ettekandja Evelin Karjus);
  3. Veibri külas Aasavälja tee 25 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine (ettekandja Evelin Karjus);
  4. Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise delegeerimine Vallavalitsusele (ettekandja Evelin Karjus);
  5. Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamine (ettekandja Eddy Märtin);
  6. Luunja Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine (ettekandja Margo Lempu);
  7. Infopunkt

Eelnõud ja materjalid on kättesaaadavad siit.