« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 26.05.2022 istung

Luunja Vallavolikogu maikuu istung toimub 26.05 algusega kell 13:00 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

  1. Luunja valla 2022. aasta I lisaeelarve; ettekandja Hille Luts
  2. Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
  3. Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse keskosa detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Evelin Karjus
  4. Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Evelin Karjus
  5. Luunja Vallavolikogu määruse „Luunja valla hankekord" esimene lugemine; ettekandja Marko Jaeger
  6. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks; ettekandja Marko Jaeger
  7. Luunja Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine; ettekandja Marko Jaeger
  8. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Lepalinnu kinnistule Sirgu külas; ettekandja Marko Jaeger
  9. Luunja Vallavolikogu määruse „Avaliku ürituse korraldamise kord" teine lugemine; ettekandja Marko Jaeger
  10. Info

Istungi eelnõud: 26.05 istungi päevakorra materjalid