« Tagasi

Luunja Vallavolikogu detsembrikuu istung toimub 22.12.2022 algusega kell 15

Luunja Vallavolikogu detsembrikuu istung toimub 22.12.2022 algusega kell 15 Emajõe-Suursoo keskuses ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

 1. Luunja valla 2023. aasta eelarve esimene lugemine; ettekandja Hille Luts
 2. Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks; ettekandja Teivi Leis
 3. Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Evelin Karjus
 4. Pilka külas Saare maaüksuste detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
 5. Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
 6. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras; ettekandja Kaire Vahejõe
 7. Luunja valla arengukava 2035 esimene lugemine; ettekandja Marko Jaeger
 8. Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine; ettekandja Marko Jaeger
 9. Luunja Vallavolikogu määruse „Luunja valla tunnustamise kord" eelnõu esimene lugemine; ettekandjad Kadri Sõrmus ja Kaire Vahejõe
 10. Uue haridus- ja kultuurikomisjoni liikme nimetamine; ettekandja haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
 11. Info

Istungi materjalid: Luunja Vallavolikogu 22.12.2022 istungi päevakord