« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 25.08.2022 istung

Luunja Vallavolikogu augustikuu istung toimub 25.08.2022 algusega kell 13:00 Luunja vallamajas ning VOLIS-e keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

  1. Luunja valla eelarvestrateegia 2023-2026 avalikule väljapanekule suunamine; ettekandja Hille Luts
  2. Luunja valla 2022. aasta II lisaeelarve; ettekandja Hille Luts
  3. Luunja Vallavolikogu 23.03.2006 otsusega nr 3-6.1 „Veibri külas Kase (Kase, Lehise, Vahtra) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kesakanni tee 77 kinnistu osas; ettekandja Evelin Karjus
  4. Sirgu külas Tamme maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
  5. Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
  6. Luunja Vallavolikogu määruse „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" teine lugemine; ettekandja Marko Jaeger
  7. Luunja Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ning aseesimehe valimine; ettekandja Kaire Vahejõe
  8. Luunja Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete nimekirja kinnitamine; ettekandja komisjoni esimees
  9. Info.

Vajuta siin: 25.08 istungi päevakorra materjalid.