« Tagasi

Luunja vallavolikogu 26.09.2019 istung

Päevakord:

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvastrateegia 2019-2023" teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Ettekanne Hille Luts

2. Luunja Vallavolikogu 29.10.2015 otsuse nr 49 ja Luunja Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 17 kehtetuks tunnistamine. Ettekanne Teivi Leis

3. Volikogu 29.01.2015. a otsusese nr 2 „Luunja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmineEttekanne Aare Anderson

4. Luunja valla arengukava ülevaatamine. Ettekanne Radž Sauk, kaasettekanne Aare Anderson

5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele . Ettekanne Hille Luts