« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 27.01.2022 istung

Istungist toimub avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungid on ka järelevaadatavad lingil: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid?kid=13505

Istungi päevakorras:

 1. Luunja Vallavolikogu 21.05.2020. a määruse nr 5 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestmine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine; ettekandja Kairit Pahk
 2. Projekti „Kavastu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" omafinantseeringu garanteerimine; ettekandja Aare Anderson
 3. Luunja Vallavolikogu määruse „Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord" esimene lugemine; ettekandja Marko Jaeger
 4. Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine, Luunja Vallavolikogu 27.04.2017 otsuse nr 26 „Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine ning uue detailplaneeringu koostamise algatamine Rõõmu külas Enela maaüksusele, planeeringu lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
 5. Kavastu külas Jõe (43203:002:0131) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine; ettekandja Evelin Karjus
 6. Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse keskosa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
 7. Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
 8. Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
 9. Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine; ettekandja Evelin Karjus
 10. Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja Evelin Karjus
 11. Luunja valla 2022 eelarve esimene lugemine; ettekandja Hille Luts
 12. Vastus arupärimisele volikogu esimehe Kaire Vahejõe ametipalga kohta; ettekandja Kaire Vahejõe
 13. Vastus tähelepanu juhtimisele ja ettepanekule alatiste haridus- ja kultuurikomisjoni ning revisjonikomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimiste kohta; ettekandja Kaire Vahejõe
 14. Infopunkt

Päevakorra punktide eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist (vajuta siia).