Huvitegevuse/huvihariduse toetamine 

Huvihariduse ja -tegevuse toetusega soovitakse muuta huvitegevus Luunja valla laste jaoks kättesaadavamaks, mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks. Toetust makstakse teenusepakkujale 7-19-aastaste Luunja valda sisse kirjutatud laste/noorte eest pearahapõhiselt.

Luunja valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord on leitav Riigi Teatajast.  

Toetuse saamiseks tuleb huviharidust ja -tegevust pakkuvatel juriidilistel isikutel esitada taotlus perioodil 1. august - 1. oktoober Luunja valla SPOKUs. 

Otsused 2024. aasta toetuste kohta teeb Luunja vallavalitsus eelarvevõimalusi silmas pidades pärast valla eelarve vastuvõtmist. Taotlejaid teavitatakse toetamise otsustest e-posti teel.

Lisaks omavalitsusele eraldab ka riik omavalitsuses elavatele noortele huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavuse tagamiseks toetust. 

2022. aastal elas Luunja vallas 900 noort vanuses 7-19 ning riiklik toetus huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks oli  59074 eurot.

2023. aastal elas Luunja vallas 984 noort vanuses 7-19 ning riiklik toetus huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks oli 63592 eurot.

2024. aastal elab Luunja vallas 1001 noort vanuses 7-19 ning riiklik toetus huvitegevuse kättesaadavuse parandamiseks on  64781 eurot. Seda raha kasutatakse 2024. aasta huvihariduse kava alusel. 

Toimetulekuraskustes peredel on võimalik taotleda huviringis käimiseks või huvitegevuse vahendite soetamiseks toetust Luunja valla SPOKU kaudu. Taotlusi menetletakse kaks korda aastas - enne jaanipäeva ning enne jõule.