Huvitegevuse/huvihariduse toetuse taotlus juriidilistele isikutele

Huvihariduse ja -tegevuse toetusega soovitakse muuta huvitegevus Luunja valla laste jaoks kättesaadavamaks, mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks ning toetuse taotlemine läbipaistvamaks. Toetust makstakse teenusepakkujale 7-19-aastaste Luunja valda sisse kirjutatud laste/noorte eest pearahapõhiselt.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Tartu Spordiliitu kuuluvad klubid ei pea eraldi taotlust esitama (ühistaotluse esitab Spordiliit).

Otsused 2022. aasta toetuste kohta teeb Luunja vallavalitsus eelarvevõimalusi silmas pidades. Taotlejaid teavitatakse toetamise otsustest e-posti teel.

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • Luunja valla SPOKUs.